Vad är socialism?

Socialism har du säkert hört talas om tidigare, då det är en slags rörelse i ett samhälle där folket har makten. Detta är då inte en makt över så kallade statsapparater utan det är även makt över företag samt arbetsplatser. Har du inte hört talas om socialism förut så ska du få veta att det är motsatsen till ett kapitalistiskt samhälle då i ett kapitalistiskt samhälle styrs ekonomin av den lilla överklass som äger alla de stora företagen.

Ungefär som ett föreningsliv

Då tänker säkert du som många andra att vadå, kan man ha omröstningar om i princip allting i ett företag? Nej inte riktigt så fungerar det inte, samt att det framför allt inte behövs. Ett exempel på hur företag kan fungerar i socialism är att det fungerar ungefär som ett föreningsliv i dagens samhälle. Med det menas att det finns en styrelse som utses på ett möte som håller hus varje år, samt att de väljs av medlemmarna i föreningen eller företaget under årets gång. Med andra ord skulle man kunna säga att det är representativ demokrati.

Vad händer då i företaget, om det är en styrelse som styr? Jo, till största sannolikhet skulle de anställda välja en så kallas styrelse till företaget som delade upp vinsten företaget tjänar in till de som faktiskt har arbetat och kämpat, och inte till de så kallade aktieägarna. Det resulterar i att aktierna blir värdelösa på så sätt att det inte ger någon utdelning. Aktierna har fortfarande ett kontant värde baserat på företagets resultat. I detta samhälle så finns det givetvis förhoppningar om att själva arbetet som företaget gör också demokratiseras. Det vill säga att det är en arbetsplats på företaget där du som arbetare får ta del av företagets vinst, där det även skulle ha alla möjligheter att fungera mer effektivt. Ett exempel på detta är att det inte längre behövs en apparat som ska kontrollera att de anställdas arbete är som det ska och massor med annat.

Om vi ska ge ännu ett exempel hade vi använt följande. Du driver ett casino eller en casinoguide så som casinon och istället för att pengarna som kom in via nya spelares förluster och dylikt gick direkt till ägarna så skulle vinsterna fördelas upp och delas ut till alla spelare och delägare jämnt. Lite långsökt men i praktiken skulle det kunna fungera så och det hade förmodligen inte varit så hållbart.

Socialistisk valfrihet

Du som kanske är anställd på ett företag eller läser denna text av någon annan anledning, kanske funderar på att de anställda kanske faktiskt inte vill ta över sitt företag de jobbar för? Vilket du har helt rätt i, det finns en hel del som inte vill det. Dock skulle man kunna formulera lagen så att de som vill och känner att de passar så får de frivilligt tillsätta styrelsen i företaget. Med andra ord kan man säga att det är en touch av socialistisk valfrihet. Du kanske kopplar detta med planekonomi, vilket det nödvändigtvis inte behöver. Det viktiga är alltså inte hur exakt ekonomin styrs, utan det viktiga är att ekonomin styrs demokratiskt. Ett bra exempel på socialism är att ett företag som konkurrerar med ett annat företag kan ha en fördel om de är styrda av de anställda. Det är alltså en bra lösning i en del branscher samt i vissa situationer.

Du har säkert hört talas om detta samhälle men kanske inte riktigt kopplat det till just ordet socialism. Det är inte jätte omtalat men något alla borde känna till om man vill ha lite koll.

entrepreneur-593358_1920