Om Sveriges riksdag

riksdagen_logo
Om du kan läsa det här, det vill säga att du kan svenska, så vet du säkert att Sverige är ett demokratiskt land. I Sverige kallar vi landets ledning för riksdag, då det innefattar politiker från massa olika partier men i olika mängd. Sveriges riksdag, även så kallad riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling. Som i andra demokratiska länder så skiljer sig Sverige en aning. Några andra länder röstar fram ett parti som får ta över makten helt under en viss tid, oftast 4 år. Men i Sverige är det ett parti som vinner, och det är givetvis dem som har mest röster. Dock så innehåller riksdagen politiker från alla partier, som du läste tidigare. Hur många partiet får ha i riksdagen beror helt på hur stor andel procent de fick i det senaste valet, det vill säga hur många medborgare som röstade på dem.

Udda antal röster

Sveriges riksdag har 349 platser. Varför de har ett udda antal platser är för att när riksdagen ska rösta om ett beslut får rösterna inte bli jämna, utan någon röst måste alltid vinna med minst en röst. Dessa 349 platser, eller rättare sagt stolar, är fyllda med politiker från olika partier som röstar utifrån partiets ideologi. Dock innefattar endast regeringen 138 platser under dessa år i ledning av Socialdemokraterna. Detta är för att socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet fick mest röster i senaste valet som var år 2014. Parlamentet har ett så kallat parlamentariskt förtroende och det är till vänsterpartiet. Oppositionen är de partier som är på den så kallade andra sidan samt inte tillhör någon ”grupp” över huvud taget. Dessa har för tillfället 190 platser i riksdagen. Under dessa år är det Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna som sitter i oppositionen.

 

Riksdagen har deras kända och omtalade mötesplats i Riksdagshuset i Stockholm som ligger centralt i huvudstaden. Riksdagen har även en hemsida man kan gå in och läsa på mer exakt. Sedan år 1921 genomfördes grundlagsändringen för allmän rösträtt, vilket innebär att alla som är 18 år eller äldre samt svenska medborgare har rätt att rösta, oberoende på kön eller ställning. Tidigare hade bland annat inte kvinnor haft rösträtt utan det var endast män som fick rösta. Detta visar att jämställdheten i Sverige har gått framåt.

Val var fjärde år

Riksdagsvalet i Sverige sker var fjärde år, då det senaste valet var år 2014 som du tidigare läste. Ungefär ett år innan valet så börjar debatter fram och tillbaka mellan de olika partierna. Varje parti har en partiledare som du säkert vet, de kan även ha två. Det är partiledarna som representerar partiet i debatter. Den som blir stadsminister i Sverige är den partiledarna som är ledare till det parti som vinner. Han eller hon får sedan vara stadsminister i fyra år, det vill säga fram till nästa val då det kanske stannar kvar på makten eller får hoppa av för att låta en annan politiker styra och ställa. Fyra år är en normal tid att sitta på tronen om man jämför med andra demokratiska länder. På dessa år hinner stadsministern och dess parti ändra mycket.