Vänsterpartiet

vnstern

Vänsterpartiet, även igenkänt som ”V” inom riksdagen och är alltså en förkortning av namnet som du säkert förstår. Partiet är i grund och botten ett svenskt socialistiskt samt feministiskt parti som har en ekologisk grund. Sedan 2012 har partiets partiledare Jonas Sjöstedt suttit på ledarstolen. Sedan 1967 har partiet kallat sig för Vänsterpartiet Kommunisterna men år 1990 bytte de namn till deras nuvarande namn, vänsterpartiet. Innan partiet formellt hette Vänsterpartiet kommunisterna kallade de sig själva för Sveriges Kommunistiska Parti och det gjorde de alltså mellan 1921 och 1967. Dock har det även haft ett namn till, vilket var det namnet de hade när partiet skapades, vilket var år 2017. Då kallade sig partiet för Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Som du säkert märker finns det en röd tråd genom alla namn som partierna har haft, vilket även stämmer i vad partiet står för. I grund och botten har partiet stått för ungefär samma saker under hela deras resa men uttryckt sig på annorlunda sätt, förutom ett undantag. Fram till 1980-talet har partiet stått för den kommunistiska ideologin, vilket de inte gör längre.

Ursprung i sociala arbetarrörelsen

Vänsterpartiet har som även socialdemokraterna sitt ursprung i den så kallade socialistiska arbetarrörelsen, men som du säkert vet och förstår har de aldrig varit i närheten av att vara lika stora som socialdemokraterna. Dessutom har socialdemokraterna även varit negativa länge och sen många år med att samarbeta med vänsterpartiet. Detta var på grund av det du läste några rader ovan, att de tidigare stod för den kommunistiska ideologin. Senaste riksdagsvalet var år 2014, men valet innan det, det vill säga 2010 så samarbetade vänsterpartiet med socialdemokraterna samt miljöpartiet och kallade sig i grupp som de rödgröna.

Skapa ett socialistiskt och feministiskt samhälle

Vad vill du vänsterpartiet egentligen? Vad är deras ideologi? Jo, det vill skapa ett samhälle som är baserat på en socialistisk och feministisk grund. En av sakerna vänsterpartiet framför allt förespråkar är att det ska finnas en stor offentlig sektor samt att de vill öka skatteuttaget, vilket i sin tur leder till att den offentliga sektorn får  mer pengar och då även kan utökas. Vänsterpartiet vill framför allt höja skatten för de som är höginkomsttagare samt de stora företagen som omsätter enormt stora summor. Däremot säger de nej till vinstuttag i välfärden, då partiet menar att välfärdsresurser ska fördelas efter behov och inget annat. En sammanfattning på vänsterpartiets mål inom politiken är att de vill först och främst förverkliga ett samhälle som är grundat på demokrati men även jämnlikhet samt solidaritet. De vill även skapa ett samhälle som är befriat och inte innefattar förtryck som relaterar till klass, kön och även etnicitet. Det vill säga att de vill ha ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där både kvinnor och män tillsammans bygger sin egna framtid i en frihet samt samverkan. Detta är som du säkert förstår deras mål och tar väldigt lång tid att förverkliga, då det även inte får överdrivet mycket röster under varje val. Dock ökar femismen och jämställdheten i Sverige så förhoppningsvis kommer de få mer röster i framtiden eftersom de står för just feminism.