Sveriges invandringspolitik

Sveriges invandringspolitik styrs givetvis av Sveriges regering som innefattar alla partier som finns. Det vill säga Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De har som sagt många politiska områden att hålla koll på, varav ett är invandringspolitik. Ett exempel på andra områden är sjukvårdspolitik, arbetsmarknadspolitik och massor med andra.

Reglerad invandring

I Sveriges invandringspolitik ingår även flyktingpolitiken och migrationspolitik. i Sveriges riksdag har man kommit fram till att Sverige tillämpar en reglerad invandring, det vill säga invandring som måste följa några regler. Reglerna och själva regelverket har givetvis framställts av självaste riksdagen eftersom de är även dem som sköter invandringspolitiken och dessutom sätter för de mesta alla andra regler som är av större värde i Sverige. Reglerna för invandringspolitik har även framställts av internationella överenskommelser som Sveriges riksdag måste ta hänsyn till när de sätter sina regler om just invandringspolitik. En av de grundläggande författningarna är bland annat Utlänningslagen samt Utlänningsförordningen. De innehåller även de gemensamma reglerna som EU har, som exempelvis är fri rörlighet, fri asyl och fri arbetskraftsinvandring. Dessa frågor handläggs inom den svenska riksdagen av först och främst arbetsmarknadsutskottet. Inom regeringen är det av Justitiedepartementet samt jämställdhets- och integrationsdepartementen. Sedan finns det givetvis en myndighet som är ansvarig för den prövning som rätten har till invandring och det är Migrationsverket som har hand om det ansvaret. Det finns även en till prövning som kallas för den juridiska prövningen som då prövar verkets beslut. Denna prövning görs av de så kallade Migrationsdomstolarna.

Som du tidigare läste så innefattar Sveriges invandringspolitik bland annat intergrationspolitik. De mesta i Sveriges politik är uppdelat så olika myndigheter och departement får ha ett större ansvar för en viss sak, för att bland annat avlasta regeringen så de ej behöver göra allt så det inte skulle hinnas med. Intergrationspolitiken sköts och hanteras av två myndigheter som heter arbetsmarknadsverket samt ungdomsstyrelsen.

Skapat hem till många flyktingar

Som du säkert vet och förstår så är det Sveriges invandringspolitik som bestämmer hur man ska ta in flyktingar och andra immigranter till Sverige. Med tanke på att det har varit oroligt i vissa länder i mellanöstern så har vi i Sverige tagit in massor med flyktingar och skapat hem till dem runt om i landet. Det är inga andra än Sveriges regering som har framfört dessa beslut till kommunerna och landstingen som det berör, och sagt att de får skaffa fram ett visst antal sängplatsen för dessa flyktingar. Givetvis ger de inte ett sådant uppdrag till exempelvis Sveriges minsta kommun som redan har svårt men annat och inte får ihop sina in- och utgifter. De ger givetvis sådana uppdrag till kommuner som har koll på sin ekonomi och kan kosta på sig lite extra utgifter under ett tag. De får även bidrag från staten om de tar emot flyktingar men det behövs fortfarande arbetskraft från kommunen och framför allt ett ställe att låta flyktingarna bo på. Detta kan exempelvis innebära att kommunen behöver bygga nya bostäder vilket är långt ifrån billigt och därav behövs en stabil kommun som inte förfaller under dessa omständigheter.

 

sweden